Hendelse

OverarmsbruddRideklubb

Lysefjorden

Dato

18.08.2019

Skrevet av

Vibeke Ø. Henriksen Generelt om overarmsbrudd:

Overarmen kan brekke på flere steder. Noen brudd i overarmen kan gi skade på nerver og blodårer. Spesielt radialis-nerven er utsatt ved overarmsbrudd. Skader på denne nerven kan gi lammelser i hånden: «fallhånd», og nedsatt følelse mellom tommel og pekefinger. Vanligvis er lammelsen forbigående, og førligheten er tilbake etter 3-6 måneder. Et brudd kan ha inntatt en ny stilling eller ligge i normal posisjon. Bruddet kan være åpent med tydelig sår/ beinsplinter eller det er lukket med hel hudoverflate.

 

Kjennetegn overarmsbrudd vil avhenge hvor i arm brudd er:

 

  • Brudd nedre del : smerter i og over albuen. Sterkere smerter ved bevegelse albueledd. Skyldes ofte fall på albue eller fall på utstrakt hånd. Sjelden åpent brudd.
  • Brudd midtre del: Vondt rundt området det er brudd, hovent, smerter ved bevegelse. Sjelden åpent. Kan forårsakes etter slag mot overarm, fall på siden eller når man tar seg for med utstrakt arm.
  • Brudd i skulderdel overarm: Smerter og hevelse i skulderen, pluss verre om beveger arm. Er et forholdsvis vanlig brudd, spesielt hos eldre og middelaldrende. Fall hvor en lander på skulder eller tar seg for med utstrakt arm er vanligste årsaker.

 Brudd eller ikke?

 Ikke alltid lett å se eller vurdere. MEN noen generelle tegn på brudd er:

-        Nedsatt funksjon i arm

-        Smerter og ømhet i arm. Spesielt når presser beinet i lengderetning.

-        Hovent, rødt/blått rundt det skadde området

-        Gnisselyder ved bevegelse av arm

-        Unormal bevegelighet i eller over selve bruddstedet. Eventuelt kan man se eks beinsplinter eller kjenne at noe er annerledes.

 Tiltak:

 -        Sikre skadestedet (kontroll på hest). Fordel oppgaver. Hent førstehjelpsekk.

-        Undersøk skaden og vurder om er brudd

-        Hev arm for å hindre hevelse. Den skadde armen skal ikke belastes, så her må førstehjelpere trå til.

-        Legg på en ispose på det skadde området

-        Bruk fatle om er tilgjengelig. Eventuelt bruk opptrukket genser/jakke, eller støttes med frisk arm. Se bilde i førstehjelpsperm med instruksjon av fatle.

-         Ikke flytt på den skadde dersom det er stor feilstilling av arm eller blødninger. Store skader kan gjøre at den skadde går i sjokk som er livstruende. Ofte svært smertefullt med overramsbrudd 

-        Hold den skadde i ro, varm og mest mulig smertelindret gjennom stabilisering av arm inntil hjelp kommer.

-        Åpne brudd må dekkes til og holdes ren. Stor fare for infeksjon.

-         Ved mistanke om brudd skal den skadde alltid undersøkes av lege så raskt som mulig. Ring 113 eller kjør den skadde til legevakt alt etter alvorlighetsgrad.

Tlf nr legevakt: 116 117

-        Brudd nær skulderledd lar seg sjelden gipse, og fatle vil da være behandlingen.

-        De aller fleste brudd gror godt, og man oppnår normal funksjon igjen.

 Referanser

 -        Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/beinbrudd/overarmsbrudd-oversikt/

-        KFUK- KFUM speiderne. Førstehjelp 1-2-3. ressurshefte for vandrere og ledere.

 

Del denne siden