Hendelse

KraniebruddRideklubb

Lysefjorden

Dato

18.08.2019

Skrevet av

Vibeke Ø. Henriksen 

Generelt om kraniebrudd:

Et plutselig, kraftig slag mot hodet er vanligvis årsaken til kraniebrudd. Det kan forekomme relativt hyppig ved større hodeskader, spesielt hos barn. Utfallet kan være fra ufarlig til dødelig. Brudd på hodeskallen gror vanligvis etter 6-8 uker.

Linærtbrudd på siden/sprekkdannelse er vanligst (obs -hjerneblødning/ sene symptomer etter 24/t) Andre typer brudd på hodeskallen er inntrykningsbrudd og skallebasebrudd.

Obs- hjernehinneblødning ved basebrudd! Brudd i skallens base/ gulv kan ofte vise seg som blått øye, blødninger bak øret eller renne klar væske fra nese eller øret. 

Åpne brudd innebærer økt risiko for infeksjon.

Hørselstap, syns- og lukt tap og nedsatt syn og dobbeltsyn har sammenheng med hvor skaden er lokalisert.

Milde skader kan forårsake forbigående uklarhet og mild hodepine. Slike mindre skader har ofte god prognose på lik linje som barn generelt har god prognose etter kraniebrudd.

Alvorlige brudd kan føre til blødning i kraniet, hematom/ blodoppsamling, hjernevæskelekkasje, hjernehinnebetennelse, blodpropp, skade av nerver og fremtidig epilepsi. Hvor alvorlig situasjonen er, avhenger av omfang skade, hvor lenge bevisstløs og eventuelle komplikasjoner.

Førstehjelp kraniebrudd 

  1. Sikre skadestedet (kontroll på hest). Fordel oppgaver. Hent førstehjelpssekk i gamle kafe/ innehall. Ikke forlat den skadde.
  2. Ring 113 umiddelbart
  3. Observer pasient, og se om mulig å vurdere type kraniebrudd
  4. Stabiliser pasient. OBS at ikke eventuelle beinsplinter presses ned i hjernen. Dette må immobiliseres/sikres slik at ikke beveger seg.
  5. Legg steril kompress over blødning. NB Ikke trykke- fjærlette bevegelser! Blod fra øre/nese må ikke plugges inne.
  6. Kjøl ned skadestedet om mulig
  7. Husk alltid å mistenke ryggmargskade ved større hodeskader. Minst mulig bevegelse. Se retningslinjer hode- og nakkeskade. Dersom klager over smerter i hodet, nakke eller rygg SKAL den skadde stabiliseres og ligge helt i ro til ambulanse kommer. Den skadde vil ofte selv helt automatisk ligge HELT i RO pga smertene. Brukes ikke krage lengre.
  8. Hold den skadde varm, våken, skap ro rundt den skadde
  9. Innlegges for CT og observasjon, eventuelt kirurgi og ved alvorlige brudd forhindre utvikling av komplikasjoner

 Referanser

 

-        Ambulansesjåfør/sykepleier, Helse Bergen: Anette K. Nilsson

-        https://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/ulykker-med-hest.pdf) Prosjektet Hest som næring Rådet for Drammensregionen

-        https://forstehjelp.net/kraniebrudd.html

-        https://legeforeningen.no/PageFiles/136131/Akuttmedisin%20uten%20hjelpemidler.pdf

-        Norsk Helseinformatikk

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/idrettsskader/rideulykker/

-        Nevrologisk sykepleier, Helse Bergen: Liv- Ingrid Skumsnes

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nevrokirurgi/kraniebrudd/

Del denne siden