Hjernerystelse

Hendelse

HjernerystelseRideklubb

Lysefjorden

Dato

18.08.2019

Skrevet av

Vibeke Ø. HenriksenGenerelt om hjernerystelse:

De vanligste skadene i ryttersporten er hodeskader som hjernerystelse og kraniebrudd.  

Mistenker du kraniebrudd. Se egne retningslinjer.

Hjernerystelse kan oppstå ved slag mot hodet eller indirekte skade, som å lande tungt på bena.

 -        Eksempel på scenario hvor person harhjernerystelse med typiske tegn:

Kortvarig krampeanfall umiddelbart etter fall av hest hvor landet på hodet. Ikke kontaktbar i 1 minutt. Våknet med kraftig hodepine, svimmel og kvalm, men kastet ikke opp. Blek. Kunne ikke huske noe fra de siste timene. Først lett fortumlet, deretter våken og orientert. Ved legeundersøkelse var det ikke tegn til skader på nervesystemet. Øm og bloduttredelse i pannen.

-        Mild form hjernerystelse:

 Slag mot hodet der du ser stjerner, føler deg ør de første sekundene, men uten å besvime.

Man kan også være ustø, ha nedsatt hukommelse, dårlig konsentrasjonsevne, moderat hodepine og  kvalm. Forvirring varer vanligvis bare noen minutter ved mildere former.

Hukommelsestap om tid -før og etter- bedrer seg vanligvis i løpet av noen timer eller kortere. Hjernerystelse gir vanligvis ikke tap av ens navn eller fødselsdato

Plager etter hjernerystelse, og da spesielt hodepine, er vanlig de første dagene etter skaden. Enkelte kan ha symptomer uker eller måneder i ettertid.

 -        Alvorligere former hjernerystelse:

 Jo lengre man har mistet hukommelse og vært bevisstløs, jo alvorligere kan situasjonen være.

Et alvorlig tilfelle av hjernerystelse kan etterfølges av en forvirringstilstand eller en søvnperiode.

Et kortvarig krampeanfall kan inntre umiddelbart etter en ellers upåfallende hjernerystelse, noe som kan forveksles med epilepsi.

En kraftig hjernerystelse krever innleggelse på sykehus til observasjon og undersøkelser. Innleggelsen varer vanligvis ca 1 døgn dersom ikke tegn til indre hodeskader.  Lettere hjernerystelser kan observeres hjemme. MEN, situasjonen kan forverre seg og den forulykkede kan få komplikasjoner i etterkant. Se punkt 6 under tiltak.

 

Tiltak ved hjernerystelse

 

1. Sikre skadestedet (kontroll på hest). Fordel oppgaver. Hent førstehjelpssekk i gamle kafe/ innehall. Ikke forlat den skadde. 

2. Få den skadde til å sette seg eller legge seg ned. MEN -husk alltid å mistenke ryggmargskade ved større hodeskader. Unngå større bevegelser i nakken. Er den skadde bevisst og klager over smerter i hodet, nakke eller rygg person stabiliseres slik at ikke kan bevege seg. Skal ligge helt i ro til ambulanse kommer.

 Sjekk bevissthetsnivået og eventuelt ring 113:

 

-        Våken og reagerer normalt på deg?

Svarer på spørsmål om tid, sted, smerter, navn & fødselsdato, reagerer på smerte, følelse armer/bein, utfører enkle kommandoer. Hvis ja, er den skadete ved full bevissthet

-         Den skadete reagerer ikke!

 

Vedkommende er bevisstløs.

                         Obs- kald og klam hud, rask og svak puls, eventuelt kramper

                         Sikre frie luftveier. Stabilt sideleie. Obs at kke skader seg ved kramper

Varsle 113 ved akutte hendelser/ mistanke om alvorlige hendelser, eller dersom ikke våkner etter kort tid eller situasjon forverrer seg.  

Adr: Lyseklostervegen 505, 5215 Lysekloster

Gjør deg klar til å starte gjenoppliving, HLR, om ikke puster.

NB- ingen registrerte hjertestartere i nærheten. www.113.no Hjertestarterregister.

 -        Ved bevissthet, men tungpustet.

Kan være ribbeinsbrudd. Ring 113. Haster!

 1. Observer og forhør deg med den skadde mht andre symptomer: små pupiller, ulik størrelse pupiller, lyssky, usammenhengdende tale, hodepine, kvalme, svimmel, tegn på skader kropp, kramper.

 2. Hold deg ved den skadete

-        Se til at den skadde er varm.

-        Hold den skadde våken

-        Behandle andre skader som eks kutt, brudd (se egne retningslinjer)

-        Ryttere skal ikke fortsette å ri. Vurdere i samråd med førstehjelpere/ 113/ vurdering av lege med erfaring med hjernerystelse når kan gjenoppta riding. Dette for å minimere skade. Yngre trenger lengre tid på å komme seg. 10 første dager etter hendelse er det størst risiko for ny hjernerystelse med alvorligere følger. Minste krav er å vente til hodepine og svimmelhet har gitt seg.

I ettertid:

 -Sørg for at en pålitelig person er sammen med den skadde det første døgnet. Innleggelse mot det å dra hjem avhenger av hvor lenge person har vært bevisstløs, hukommelsetap og andre skader.

-En person som har hatt en kraftig hjernerystelse, bør i de fleste tilfeller til legevakt/sykehus for nærmere vurdering (CT, blodprøve).

-Dersom den skadde sendes hjem skal vedkommende vekkes 2 ganger i løpet av første natt. Dette er omdiskutert da noen mener at de da skulle vært observert på sykehus. Vurder i samråd med 113/ lege.

-Begrense noen aktiviteter første dager:

-        Langvarig TV-titting og lesing

-        Dataspill

-        Alkohol

-        Aktiviteter som innebærer risiko for nye hodeskader ( riding, gym, ski etc)

-Irritabilitet og hodepine er vanlig spesielt hos barn i ca 1 dag eller noe lengre. Dersom hodepine kan reseptfrie smertestillende midler  (eks paracetamol) brukes. Samråd med lege.

-Eventuell sykemelding jobb/skole må vurderes av lege

Kontakt raskt lege igjen om symptomer i ettertid:

-        Økende eller vedvarende hodepine

-        Kvalme, brekninger

-        Nedsatt bevissthet (vanskelig å vekke/ vil bare sove)

-        Forvirring

-        Synsforstyrrelser

-         Talevansker,

-        Lammelser

Referanser

 

-        Ambulansesjåfør/sykepleier, Helse Bergen: Anette K. Nilsson

-        https://www.lier.kommune.no/globalassets/09.-teknisk-og-eiendom/landbruk/dokumenter/ulykker-med-hest.pdf) Prosjektet Hest som næring Rådet for Drammensregionen

-        https://legeforeningen.no/PageFiles/136131/Akuttmedisin%20uten%20hjelpemidler.pdf

-        Norsk Helseinformatikk

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/idrettsskader/rideulykker/

-        https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/hjernerystelse-forstehjelp/

-        Nevrologisk sykepleier, Helse Bergen: Liv- Ingrid Skumsnes

Del denne siden