Skiltpark i ridehallen

Lysefjorden Rideklubb har som hovedfokus å gi rideglede og trivsel til barn og voksne. Vi har Os kommune sin eneste rideskole med over 150 elever hver uke og det er plass for private å ha sine hester og ponnier i samme stall. Dette gjør at tunet er fylt av ryttere og foreldre fra morgen til kveld. På dagtid er det tilbud om ridning for de som trenger litt ekstra tilrettelegging og vi tar i mot både fra institusjoner og private. Medlemmene i klubben vår kommer fra Os, Fana, Fusa mm.

Det arrangeres rideleirer og kurs med både nasjonale og internasjonale trenere. Vi arrangerer flere stevner, både i sprang og dressur, med lokale og tilreisende ryttere. Årlig arrangerer vi «GULLSTEVNE» til inntekt for barnekreftforeningen. Vi har flere aktive konkurranseryttere i klubben og vi er representert på stevner i hele Norge.  Du kan se og lære enda mer om oss på både Facebook og Instagram.

Vi er heldige å ha et flott anlegg med en ridehall og en utendørsbane. På dugnad har vi også bygget oss et nytt klubbhus med både kafe, garderober med dusj, toaletter, kontor og klubblokale. Dugnadsinnsatsen i Lysefjorden Rideklubb er stor og vi er veldig stolte over alt vi har skapt de siste årene. 

Den store aktiviteten medfører slitasje på anlegget. I tillegg til dugnadsånd trenger vi nå penger for å oppgradere bunnen i ridehallen. 

Lysefjorden Rideklubb håper du vil være med og sponse oss!

Dette kan du/dere gjøre gjennom kjøp av skiltplass i ridehallen vår. 

Skiltplass 3 m bredde x 1,5 m høyde             kr. 5000,- pr år

Skilt levert av Loops                                           kr 3450,- engangssum 

Våre skiltsponsorer vil ha førsteprioritet som klassesponsorer på distrikts- og klubbstevner. Vi vil også passe på å promotere våre sponsorer på Facebook og Instagram. 

For mer info ta kontakt med:

Styret i rideklubben på lysefjordenrkk@gmail.com

Del denne siden